Monty Hall Problemi

Eğer bu yazıyı okuyorsanız büyük ihtimal bu problemi bir yerde görmüşsünüz ve kafanıza yatmamış demektir. İki gün önceye kadar ben de bu problemi anlayabilmiş değildim. 3 sene önce aldığım olasılık dersinde ilk defa duyduğum bu problemi bakmam gereken daha birçok ders ve düşüncelerden dolayı anlayamadan geçmiştim. Geçen hafta aklıma geldi ve “Belki de bütün matematikçiler yanılıyordur. Bu teoremin yanlışlığını ispatlayarak dünyada tanınan bir matematikçi haline gelebilirim.” hayalleriyle problemin üzerine düşünmeye başladım.

Bu arada konuyu bilmeyenler için problemin güzel bir şekilde anlatıldığı “Blackjack 21” film sahnesini aşağıda izleyebilirsiniz.

Videoyu izlediğinizde aklınıza “Nasıl yani, iki kapının kazanma olasılığı da aynı değil mi?” diye düşünüyor insan. İşte bunun cevabını bulmak üzere bir miktar araştırdım ve düşündüm. Ne yazık ki matematikçilerin hatalarını bulamadım yani gerçekten kapıyı değiştirmeniz sizin şansınızı arttıracaktır fakat kapıyı değiştirdiğimizde şansımızın yükselmesinin asıl sebebinin ne olduğunu anladım. Ve açıkcası problemin çokta büyük numaralara sahip olmadığını gördüm. Bu problem filmlere ve dizilere konu olmuş, hakkında internette sayılamayacak kadar çok yazı ve video bulunan bir problem. Anlamak için problemin içindeki çok basit bir noktanın anlaşılmasının gerektiğini farkına vardım. Bu yazıdan sonra bu problemi anlayacağınızı düşünüyorum.

Olayın Özü

Ben olayın özüne şöyle odaklandım. “Niye sunucu bir kapıyı bilerek açtığında sonuç 1/2 olmuyor?”  Şöyle açıklayayım: Üç kapı var. A,B ve C kapıları. Yarışmacı A kapısını seçti ve A kapısının arkasında bir keçi var. Peki bundan sonra sunucu A kapısının ardında keçi olduğunu bildiği halde A kapısını açabilir mi? Açamaz çünkü oyunda kapıyı açtıktan sonra yarışmacıya “Kapını değiştirmek ister misin?” diye soruyor. Eğer A kapısını açsa yarışmacının seçtiği kapıyı açarak ona seçim şansı bırakmayacak. İşte fark burada! Sunucunun bilgisi ve yarışmacının seçimi sunucunun açabileceği kapı sayısını sınırlıyor. Yani eğer A kapısının arkasında keçi varsa kapıların arkasında iki keçi olduğu halde sunucu  yalnızca bir tanesini açabiliyor. Böylelikle seçilmemiş kapıların arkasındaki riski düşürüyor. Bu yüzden yarışmacının kapıyı değiştirmesi onun şansını daha da arttırıyor. Burada 3 kapı olması da kafayı karıştırıyor. Çünkü iki kapı kalınca sanki değiştirdiğiniz kapının bir özelliği varmış gibi oluyor. Halbuki 4 kapı olsa(A,B,C ve D) ve siz A kapısını seçmiş olsanız sonrasında ise sunucu bilerek B kapısını açmış olsa A kapısında keçi olsa bile bunu açamayacağı için B,C ve D’den keçi olan bir tanesini elemiş ve geriye bu üç kapının kazanma şansını taşıyan iki kapı bırakmıştır. Yani siz A kapısında kalmak yerine C veya D kapısını seçebilirsiniz. İkisinin olasılığı da aynıdır. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bunu Bayes teoremiyle göstereceğim. Anlaşılmayan noktalar olursa söylerseniz daha açıklayıcı bir şekilde yazıyı değiştirebilirim.

Bayes Teoremi ile Monty Hall ispatı

Yazı çok uzun olacağı için Bayes teoremini burada anlatmayacağım. Birçok kaynaktan ispatını görebilir ve mantığını anlayabilirsiniz. Bayes teoremine bakmanızı tavsiye ederim. Kısaca ifadeleri açıklayayım:

P(CarA | B); sunucu B kapısını açtıysa arabanın A kapısının arkasında olma olasılığı

P(B | CarA); Araba A kapısının arkasındaysa sunucunun B kapısını açma olasılığı

P(CarA); Arabanın A kapısının arkasında olma olasılığıdır.

Bayes formülü bu probleme göre şu şekilde uyarlanır:

Formülleri ben yazdım ama “Car” yerine “Araba” yazsam büyük sıkıntı olacaktı 🙂

Şimdi yarışmacı kapıyı seçtikten sonra sunucunun arkasında keçi olan bir kapıyı açtığını düşünelim. Mesela yarışmacı A kapısını seçti. Sunucu da B kapısının arkasında keçi olduğunu biliyordu ve B kapısını açtı. Ve kapını değiştirmek ister misin diye sordu. Kapıyı değiştirdiğinde kazanma olasılığı şu şekilde yazılır:

Sayılar yukarıdaki formülün sırasına göre yazıldı. Bu formülün ifade etmek istediği şey, yarışmacı A kapısını seçip sunucu B kapısını açtığında arabanın C kapısının ardında olma olasılığıdır ve  2/3’tür. Yani A kapısının arkasında araba olma olasılığının iki katıdır. Mavi kutunun olduğu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Bu kısımda araba C kapısının arkasında ise sunucunun B kapısını açma olasılığı ile arabanın C kapısının arkasında olma olasılığını çarpıyor. Arabanın A, B veya C kapısında olma olasılığı aynı yani 1/3 fakat eğer araba C kapısının arkasında ise sunucunun B kapısını açma olasılığı neden 1? Halbuki araba C kapısının arkasındaysa A kapısının yani yarışmacının seçtiği kapının arkasında da keçi var. Onu da seçemez mi? Seçemiyor! İşte fark burada B kapısını seçmek zorunda kalıyor. Bu da C kapısının şansını arttırıyor.

Diyelim ki sunucu yarışmacının seçtiği kapıyı umursamadan keçi bulunan bir kapıyı açsa durum ne olurdu? Mesela yarışmacı A kapısını seçti. Sunucu da dedi ki “Gardaşım A kapısının arkasında keçi var.” veya “Keçi olan bir kapıyı açacağım, bu senin kapın da olabilir.” dedi. Sonra diyelim ki A kapısını açtı. Sonuç ne oldu? Yarışmacı kapısız kaldı ve bir daha seçim yapmak zorunda. Sunucu kendini seçilmeyen kapılarla kısıtlamadı. Veya B kapısını açtı ama yarışmacının kapısını açıp onu seçiminden edebilirdi. Bu durumda kapıyı değiştirmeli mi? Onu da şu formülle açıklayalım:

Kapısını değiştirmesi kendi tercihi ama A kapısının da B kapısının da kazanma şansı 1/2’dir. Kırmızı kareli alanda gördüğünüz gibi araba C kapısının arkasındaysa sunucunun seçebileceği iki kapı vardır çünkü A kapısının arkasında da keçi olduğunu bilmekte ve seçebilmektedir. Burada yarışmacının A ve C kapılarından araba kazanma olasılığı eşittir.

Umarım anlaşılır olmuştur. Görselde solda oturan elinde ödül tutan ünlü sunucu Monty Hall ve programının adı da “Let’s Make a Deal”. Problem onun adıyla ünlü olmuş ve onun ismi verilmiş.

Yazının ingilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir